top of page

Nuttige informatie

!!! Onze huisregels voor gebruik van Springkastelen !!!

  1. Zorg voor een vrije doorgang van minstens 1M breed.
      Een standaarddeur is 90 cm breed. Dit kan een probleem                      vormen bij o.a. rijhuizen. In geval van trappen wordt de huurder          geacht een handje toe te steken bij plaatsing en ophaling.
  2. Zorg voor een vrije ruimte achter het springkasteel van                        minstens 2M voor de plaatsing van de motor.
  3. Het springkasteel moet altijd op een vlakke ondergrond                       geplaatst worden. Bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals           gras.
  4. Het springkasteel mag ZEKER NIET op een oneffen ondergrond           geplaatst worden. (steenslag, puntige voorwerpen, ... )        
  5. GEEN SCHOENEN in het springkasteel.
  6. GEEN STIFTEN, ETEN, DRINKEN OF SCHERPE VOORWERPEN in           het springkasteel.
  7. Bij regen laat u het springkasteel opgeblazen staan zodat het               water van en niet in het springkasteel loopt.
  8. Bij  hevige wind / naderend onweer moet het springkasteel zo             snel mogelijk dicht geplooid en opgeborgen worden.
  9. Laat nooit de lucht af indien er nog personen aanwezig zijn in             het springkasteel.
10. Zorg ervoor dat u altijd toezicht kan houden op de opening van            het springkasteel.
11. De verhuurder is in geen enkel geval verantwoordelijk voor                  gebeurlijke ongevallen.

230 V

Gratis annuleren bij slecht weer.

Verhuur en verkoop voorwaarden.

Beste prijs/kwaliteit in de streek.

bottom of page